Представяне

Неврологичният кабинет е открит преди 15 години. В кабинета работят специалисти - невролози, с дългогодишен стаж в големи болници в София.
Оборудван е с най - съвременна техника за диагностика на неврологичните заболявания:

- ехограф за цветно дуплекс скениране на артерии и вени,
- апарат за транскраниална доплерова сонография,
- електромиографски апарат,
- апарат за електроенцефалографии.

Всички специалисти имат издадени сертификати за работа с апаратурата и натрупан голям опит.
Комбинацията от отлично подготвени специалисти и висококачествена нова апаратура на водещи фирми е причина за бърза и качествена диагностика на множество неврологични, ортопедични и ревматологични заболявания.